About us
LTC - Learning and Testing Center

About us

Read more

Training Programs
All regularly enrolled students IELTS courses, intensive IELTS, Cambridge, CCNA Network Administration, Computer Science Office MOS, Japanese N5, N4, N3, N2, OET program in Da Nang.
HÃY ĐĂNG KÝ NGAY!
Trung tâm LTC là 1 trong 2 điểm thi IELTS quốc tế chính thức tại Đà Nẵng, Phòng thi đạt chuẩn Quốc tế, Giáo viên bản xứ đến từ Anh, Mỹ, Úc, Hỗ trợ tận tâm 24/7.
News and Events
News & Events LTC